Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Idź do spisu treści

Menu główne

Zespół Interdyscyplinarny

 
Od 2009 roku przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do głównych zadań Zespołu należy:

 • ocena sytuacji problemowej,

 • udzielanie pomocy w zależności od potrzeb i sytuacji,

 • wspieranie osób bądź rodzin, które znalazły się w sytuacji problemowej,

 • podejmowanie interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy domowej,

 • poradnictwo,

 • rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach uzyskania pomocy ze strony różnych instytucji.W skład zespołu wchodzą następujące osoby:

 • Wiesława Nawrot - kurator zawodowy do spraw rodzinnych,

 • Agnieszka Woźniak - kurator zawodowy dla dorosłych,

 • Paweł Łukasik - policjant z Komisariatu Policji w Sędziszowie,

 • Beata Paw - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sędziszowa,

 • Luiza Pakos - pracownik MGOPS,

 • Grzegorz Grzywnowicz - kierownik MGOPS,

 • Grażyna Błońska - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Maria Ogórek - pedagog z Gimnazjum w Boleścicach,

 • Beata Kurkowska - pedagog z Gimnazjum w Boleścicach,

 • Dorota Nieckarz - pedagog Gimnazjum w Sędziszowie,

 • Iwona Lipiec - pedagog Szkoły Podstawowej w Pawłowicach,

 • Grażyna Grochowina - pedagog Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie,

 • Renata Pajda - pedagog ZSCKP w Krzelowie,

 • Jolanta Krempic - pielęgniarka MGOZ w Sędziszowie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego